Gratis verzending NL, BE & DE
Klantwaardering 9.5

Disclaimer

Goose Craft b.v. (Kamer van Koophandel: 34287030), hierna te noemen GOOSECRAFT, verleent u hierbij toegang tot www.goosecraft.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

GOOSECRAFT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GOOSECRAFT spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GOOSECRAFT.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GOOSECRAFT. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GOOSECRAFT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij GOOSECRAFT.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GOOSECRAFT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.