Duurzaamheid-pagina

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE.

Bij Goosecraft zetten we ons in om de texitel- en leerketen te verbeteren met kwaliteitsproducten die op een eerlijke en veilige manier worden geproduceerd met zo min mogelijk impact op het milieu. We verwachten dat onze leveranciers zich ertoe verbinden om met voorzorg en verstand om te gaan met water, energie en chemicaliën, aangezien dit allemaal waardevolle hulpbronnen zijn en met name misbruik van chemicaliën schade kan toebrengen aan werknemers en het milieu.

 

HET GEBRUIK VAN DUURZAME(RE) MATERIALEN.

De belangrijkste gebruikte materialen van Goosecraft zijn leer en polyester. Omdat polyester wordt gemaakt met petroleum, heeft het een groot effect op niet-hernieuwbare bronnen. Wij zien plantaardig gelooid leer als duurzame(re) optie. Een nadeel van plantaardig looien is echter dat er veel water wordt gebruikt en het looiproces duurt veel langer. Naast het plantaardige looiproces zien we ook leer gecertificeerd door de Leather Working Group (LWG) als een duurzame(re) optie. Een LWG-gecertificeerd product voor leer is momenteel de hoogst beschikbare standaard. Wij hebben per leverancier in kaart hoeveel procent van de producten gelooid is met chroomzouten en hoeveel door middel van plantaardig looien. Iets wat vaak gebeurt is een mix tussen deze twee. Chroomzouten worden dan toegevoegd om het langdurige looiproces te versnellen.  Het is dus een beperkt product wat polyester een slechte score geeft als het om duurzaamheid gaat. Het productieproces van polyester vraagt ook veel energie en stoot veel broeikasgassen uit. Vanwege deze risico’s vinden we het belangrijk om gerecyclede producten te gebruiken zodat we kunnen bijdragen aan een circulaire keten. We hebben een aantal doelstellingen opgesteld met betrekking tot het gebruik van gerecycled polyester in onze producten, zoals het alleen nog maar gebruiken van gerecycled polyester in onze producten tegen 2023. In sommige van onze jassen is de voering al gemaakt van gerecycled polyester. Deze producten bevatten een groen langwerpig label met de vermelding van het gerecyclede polyester gehalte.

Ook voor onze webshop verpakkingen gebruiken we duurzamere materialen. Onze dozen, vloeipapier, stickers en bedankkaart zijn gemaakt van 100% gerecycled papier. We hebben onze plastic tape vervangen voor papieren tape.

WATER, ENERGIE & CHEMICALIËN.

Voor de productie van Goosecraft eisen we van onze leveranciers dat ze het geloosde water en het gebruik van water, energie en chemicaliën controleren. Deze controle kan gedaan worden aan de hand van een Manufacturing Restricted Substances List. Deze lijst geeft de aanvaardbare limieten van beperkte stoffen in chemische formuleringen weer die worden gebruikt in het productieproces van grondstoffen en producten. Goosecraft moedigt haar leveranciers aan om met de MRSL van ZDHC te werken om ervoor te zorgen dat bepaalde schadelijke stoffen en chemicaliën niet worden gebruikt en alle andere chemicaliën alleen worden gebruikt binnen de toegestane limieten. Bovendien wordt van onze leveranciers verwacht dat ze hun chemische inventaris bijhouden door middel van een Chemical Inventory Sheet en te werken met een MSDS (Material Safety Data Sheet). Met betrekking tot chemicaliën eisen wij van onze leveranciers dat zij de juiste maatregelen nemen bij het opslaan, gebruiken en afvoeren van de chemicaliën om werknemers en het milieu te beschermen.

 

BEPERKEN VAN DE RISICO'S MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN CHEMICALIËN.

Afvalwater en emissies van leerlooierijen hebben een negatieve invloed op omliggende gemeenschappen. Deze hebben een directe impact op water, lucht en bodem en daarmee op de omwonenden die deze bronnen gebruiken. Maar niet alleen de omliggende gemeenschappen, maar ook de mensen die in de leerlooierijen en fabrieken werken, kunnen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen door onjuiste behandeling en lozing van chemicaliën. Door de CO2-uitstoot, het energieverbruik, het water- en chemicaliën beheer in kaart te brengen en de prestaties per productiefaciliteit dienovereenkomstig te beoordelen, werkt onze lokale CR-vertegenwoordiger in Pakistan samen met de fabrieken en leerlooierijen aan het minimaliseren van hun impact op het milieu. Onze leveranciers worden geëvalueerd en geïnstrueerd door middel van trainingen welke verbeteringen nodig zijn. Met het oog op de gezondheid en veiligheid van de werknemers is het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) essentieel. Onze lokale CR-vertegenwoordiger geeft training over welke PBM’s nodig zijn, hoe je deze moet dragen en nog belangrijker, wat de risico’s kunnen zijn van het níet dragen ervan.

DE GOOSECRAFT RESTRICTED SUBSTANCES LIST (RSL).

Het bewerkingsproces van grondstof tot eindproduct is een complex en chemisch intensief proces dat grote risico’s met zich meebrengt wanneer zorgvuldigheid niet geboden wordt. Om deze risico’s te beperken zet Goosecraft zich in voor het ontwikkelen en implementeren van verantwoorde chemische management processen in de gehele supply chain. Goosecraft verwacht dezelfde inzet van haar leveranciers en heeft daarom de ​​Goosecraft Restricted Substances List (Goosecraft RSL 1.0) ontwikkeld. Deze RSL dient als referentie voor leveranciers en omvat alle chemicaliën die verboden of beperkt zijn in de productieprocessen en eindproducten van Goosecraft. Het doel van de RSL is om het gebruik van gevaarlijke stoffen in de toeleveringsketen van Goosecraft te helpen verminderen, om de werknemers, de nabijgelegen gemeenschappen, het milieu en onze klanten te beschermen. De Goosecraft RSL dekt wettelijke vereisten zoals REACH (EC 1907/2006) en POP (EC 2019/1021) regelgeving, maar overtreft deze op verzoek van haar klanten.

Aangezien het belangrijkste materiaal van Goosecraft leer is, eisen we van onze leveranciers dat al onze leerproducten de wettelijk toegestane limieten op Chroom(Cr) niet overschrijden. Chroom6 (Cr6), de schadelijke variant van Chroom,  is verboden. Goosecraft laat haar producten testen om het chroomgehalte in haar producten te controleren en zorgt er op deze manier voor dat onze producten veilig zijn voor onze klanten en de werknemers in onze keten die met onze producten in aanraking komen.

Het verschil tussen MRSL en RSL? Een MRSL richt zich op alle chemicaliën die worden gebruikt in het productieproces van een product (input), terwijl een RSL zich alleen richt op de chemicaliën die in het eindproduct terechtkomen (output).

WERKEN NAAR LWG-STANDAARDEN.

We zijn altijd op zoek naar duurzamere opties voor ons leergebruik.  In plaats van het conventionele looiproces, gebruiken we voor sommige van onze producten plantaardig gelooid leer. Bij plantaardig looien worden geen gevaarlijke chemicaliën gebruikt. Naast het plantaardige looiproces werken we samen met onze leveranciers toe naar de Leather Working Group (LWG-) standaarden. De Leather Working Group is een initiatief om een ​​protocol te ontwikkelen en te onderhouden dat de milieu conformiteit en prestatiemogelijkheden van leerfabrikanten beoordeelt en duurzame en passende milieuvriendelijke bedrijfspraktijken binnen de leerindustrie promoot. Een product afkomstig uit een LWG-gecertificeerde looierij is voor leer momenteel de hoogste standaard. We hebben een lokale CR-vertegenwoordiger in Pakistan die onze fabrieken in onze supply chain in Pakistan begeleidt bij het verbeteren van hun milieuprocessen en -prestaties volgens de LWG-normen. Voor Goosecraft streven we er uiteindelijk naar om al ons leer afkomstig te hebben uit LWG-gecertificeerde looierijen. Klik hier  om meer te lezen over de Leather Working Group en het audit- en certificeringsproces.

TESTEN.

Textielproducten, zoals kleding, moeten te allen tijde worden getest door internationaal geaccrediteerde testlaboratoria om te controleren of ze voldoen aan de geldende wetgeving in het land voordat ze op de markt worden verhandeld. Goosecraft volgt updates en veranderingen op de voet, zodat we deze in onze supply chain kunnen implementeren om een verantwoord chemisch beheer te verkrijgen. Goosecraft is lid van Modint en daarom krijgen wij korting op testen uitgevoerd door Bureau Veritas. Goosecraft bepaalt elk seizoen welke producten getest moeten worden. Deze tests worden willekeurig geselecteerd. Zo kunnen we het gebruik van chemicaliën in onze producten, en ook meteen onze leveranciers, evalueren en monitoren.