Code of conduct

Verantwoord ondernemen

Het voldoen aan hoge normen voor het veilig en eerlijk produceren van kleding heeft bij Goosecraft de hoogste prioriteit. Wij vinden dat een effectieve Corporate Responsibility (CR) belangrijk is in de hedendaagse mode-industrie. Daarom voldoen al onze producten en productielocaties aan de hoogste sociale – en milieunormen. Wij beschikken over een Corporate Responsibility team dat de wetten en richtlijnen in de gaten houdt.

Wij verzekeren dat Goosecraft zich optimaal inspant om de wereldwijde industrie standaarden na te leven en ervoor zorgen dat onze processen in overeenstemming zijn met de wet – en regelgeving.

BSCI

BSCI

Goosecraft is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een wereldwijd initiatief dat bedrijven ondersteunt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in de fabrieken. Door een BSCI-lid te zijn erkent Goosecraft verschillende belangrijke officiële richtlijnen, als die van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, te respecteren en na te leven.