Gratis verzending NL, BE & DE
Klantwaardering 9.5

ALGEMEEN

Wij vinden jouw privacy belangrijk! 
GOOSECRAFT zal altijd de privacy van zijn gebruikers beschermen en wij verzekeren dat de persoonlijke gegevens worden behandeld met zekerheid en veiligheid. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft. 

WIE ZIJN WIJ?

Goose Craft B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

PRIVACY STATEMENT GOOSE CRAFT B.V.

Goose Craft B.V. respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden hierbij door Goose Craft B.V. in acht genomen. Goose Craft B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.  

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Goose Craft B.V. u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken. 

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN WAT ZIJN DE CONTACTGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke is Goose Craft B.V..
Goose Craft B.V.  
Rigakade 20-3  
1013 BC Amsterdam  
Goose Craft B.V. is te bereiken via e-mailadres webshop@goosecraft.com of via telefoonnummer 020 240 28 40.

VAN WIE VERWERKT GOOSE CRAFT B.V. PERSOONSGEGEVENS?

Goose Craft B.V. verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende categorieën personen: 
 • (Potentiële) klanten van Goose Craft B.V.; 
 • Gebruikers van het contactformulier op de website; 
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Goose Craft B.V. en overige personen van wie Goose Craft B.V. de persoonsgegevens verwerkt; 
 • Bezoekers van de website; 
 • Personeel van Goose Craft B.V.; 
 • Sollicitanten van Goose Craft B.V.; 
 • Ontvangers van de nieuwsbrief. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT GOOSE CRAFT B.V.?

Goose Craft B.V. verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het BSN wordt alleen van het personeel en sollicitanten van Goose Craft B.V. verwerkt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@goosecraft.com, dan verwijderen wij deze informatie.  

WAAROM HEBBEN WIJ U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NODIG?

 Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: 
 • Het verwerken van uw orders en het afrekenen in de webshop 
 • Het afleveren van door u bestelde producen 
 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over Goosecraft producten en diensten 
 • Het met u delen van Goosecraft kanalen/pagina’s en blogs in sociale media – Het onderhouden van de relatie met u als klant 
 • Het verbeteren van onze producten en diensten 
 • Het optimaliseren van onze klantenservice 
 • Het verbeteren van onze websites en social media kanalen 
 • Het beantwoorden van uw vragen 
 • Het oplossen van problemen met producten en het informeren over de status hiervan. Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat het probleem of de vraag is beantwoord of opgelost. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. 
Welke persoonlijke data wordt verzameld?

Tijdens uw interacties met Goosecraft, bijvoorbeeld door u te registreren op de Goosecraft website, of de Goose Craft-pagina’s te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals: 
 • Voor- en achternaam 
 • Uw e-mailadres 
 • Uw telefoonnummer 
 • Uw adresgegevens 
 • Uw geboortedatum 
 • Bankrekeningnummer 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 •  Locatiegegevens 
 •  Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
 •  Geslachte 
 •  Verdere Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn Daarnaast kunnen wij -afhankelijk van de cookie instellingen in uw browser- gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals: 
 •  Het IP adres van de router waarmee u aan het internet bent verbonden 
 •  Uw cookie-IDs 
 •  Het type webbrowser dat u gebruikt 
 •  De pagina’s die u op onze websites bezoekt 
 •  Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Goose Craft-pagina’s

HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 Hiervoor zijn twee manieren, één waarbij u actief bent en één waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met Goose Craft delen, zoals: 
 •  Een account aanmaken om u als klant van Goose Craft te registreren; 
 •  U abonneren op een Goosecraft-nieuwsbrief; 
 •  Communiceren met Goose craft, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met één van de medewerkers; 
 •  By participating in Goose Craft events, or promotions; 
 •  Via het deelnemen aan door Goose Craft georganiseerde tests of enquêtes. 
Om uw persoonsgegevens passief te delen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen, dat cookies worden geaccepteerd. Web servers, ook de onze, genereren cookies, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later weer uit te lezen onthouden web servers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer (ID), het IP adres van uw router en het type browser dat u gebruikt. 
U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies, bijvoorbeeld functionele cookies, accepteert. Als u bezorgd bent om uw privacy bevelen wij u aan uw browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden geaccepteerd. Wij vragen u bovendien expliciet of en zo ja welke cookies u van onze webserver wilt ontvangen. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet of niet goed meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief. 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. Goose Craft B.V. zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Goose Craft B.V. maakt gebruik van derde partijen voor het afhandelen van betalingen, voor het afleveren van bestelde producten, etc. Hiervoor moet Goose Craft B.V. met deze partijen bepaalde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens delen. Waar Goose Craft B.V. gebruik maakt van zulke partijen (Verwerkers) zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding. Ook mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor wij deze hebben overhandigd.

OP GROND WAARVAN VERWERKT GOOSE CRAFT B.V. PERSOONSGEGEVENS?

Goose Craft B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen: 
 • U hebt Goose Craft B.V. toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Goose Craft B.V.;
 • Goose Craft B.V. heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken; 
 • Goose Craft B.V. heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (het versturen van nieuwsbrieven). 

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT GOOSE CRAFT B.V. UW PERSOONSGEGEVENS? 

Goose Craft B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor: 
 • Het bijhouden van een klantenbestand; 
 • De totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst die tussen u en Goose Craft B.V. is gesloten (zoals bijvoorbeeld de afhandeling van uw aankoop); 
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting; 
 • Het opnemen en onderhouden van contact (bijvoorbeeld met betrekking tot uw bestelling); 
 • Het informeren over wijzigingen van de diensten van Goose Craft B.V.; 
 • Het versturen van nieuwsbrieven; 
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Goose Craft B.V., waaronder die van de webshop, en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Goose Craft B.V.; 
 • Het voeren van de loonadministratie voor personeel van Goose Craft B.V.. 

E-MAILRECLAME MET AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF 

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring. 

De contactmogelijkheid: 
Telefoonnummer: +31 (0)20 2402840 
E-mailadres: webshop@goosecraft.com 
Goose Craft B.V. kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Goose Craft B.V. hebt verstrekt. 

WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS? 

Goose Craft B.V. kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden. 

VERWERKERSOVEREENKOMST 

Goose Craft B.V. kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Goose Craft B.V. en deze derde is dan verplicht. Goose Craft B.V. zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet. 

HOE LANG BEWAART GOOSE CRAFT B.V. UW PERSOONSGEGEVENS? 

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

WELKE RECHTEN HEBT U? 

Recht op inzage 
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Op de website van Goose Craft B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u alle data kunt opvragen die Goose Craft B.V. van u heeft.  Ook kunt u Goose Craft B.V. verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Goose Craft B.V. u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Goose Craft B.V. een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.  

Recht op rectificatie  
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.  

Recht op verwijdering  
U kunt Goose Craft B.V. verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Op de website van Goose Craft B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u een verzoek tot verwijdering kunt indienen.  Daarnaast is Goose Craft B.V. verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.  

Recht op beperking  
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Goose Craft B.V. deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Goose Craft B.V. uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Goose Craft B.V. u daarvan op de hoogte brengen.  

Recht op het overdragen van persoonsgegevens 
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Goose Craft B.V. aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.   

Recht op het maken van bezwaar  
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

WILT U ÉÉN VAN UW RECHTEN UITOEFENEN?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: webshop@goosecraft.com. 
Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Goose Craft B.V. de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

WILT U UW TOESTEMMING INTREKKEN? 

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Goose Craft B.V. via e-mailadres: webshop@goosecraft.com. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking. 

INDIENEN VAN EEN KLACHT 

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

COOKIES 

De website van Goose Craft B.V. maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van analytische en tracking cookies. Door het gebruik van analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Goose Craft B.V. daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd. 

WIJZIGINGEN 

Goose Craft B.V. mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Goose Craft B.V. raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. 

KLARNA 

GOOSECRAFT biedt de mogelijkheid van koop op rekening middels de betaalmethode Klarna. Deze aanbieder(s) behouden zich het recht voor een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Voor meer informatie over Klarna, bezoekt u de website www.klarna.com of kunt u bellen naar 020 – 80 82 852.  

Contactgegevens Klarna:  
Klarna Bank AB (publ)  
Sveavägen 46  
111 34 Stockholm  
Zweden  
Organisatie nummer: 556737-043 

COPYRIGHT / AUTEURSRECHTEN 

Alle rechten voorbehouden. Copyright / Auteursrechten © 2016. Goose Craft B.V..

VRAGEN OF KLACHTEN 

Vragen? Hebt u vragen over dit privacy statement? Neemt u dan contact op met Goose Craft B.V.: support@goosecraft.com. Onze klantenservice helpt u graag met iedere vraag of verzoek, als u informatie nodig heeft of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Als GOOSECRAFT haar privacy beleid moet wijzigen voor welke reden dan ook, dan zal de website de laatste versie laten zien. 

SUGGESTIES EN RECENSIES 

Informatie over de gebruik van de website en de feedback die we ontvangen over onze klanten zullen ons helpen om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren. Recensies kunnen uw naam of overige persoonlijke informatie bevatten of deze kunnen anoniem worden ingediend. Wij ontvangen graag de meningen van onze klanten, alhoewel, we behouden het recht om deze te publiceren. 

VERANDERINGEN IN HET PRIVACY BELEID 

GOOSECRAFT behoud het recht om de content te wijzigen van haar privacy beleid. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op onze website.