Gratis verzending NL, BE & DE
Klantwaardering 9.5

ONS SOCIAAL PROGRAMMA

Onze producten worden over de hele wereld ontwikkeld. Door de verschillende leersoorten en materialen in onze collecties werken wij samen met leveranciers in Pakistan, India, China, Turkije en Portugal. Met ons sociaal programma willen wij ervoor zorgen dat de werknemers in deze fabrieken onder goede werkomstandigheden kunnen werken.

GOOSECRAFT 2-WAY GEDRAGSCODE

Wederzijds vertrouwen is key voor de relatie met onze leveranciers. Dit vereist commitment van beide kanten. Daarom hebben wij een Two-Way Code of Conduct met niet alleen gedragscodes opgesteld voor onze leveranciers, maar ook voor onszelf. Verantwoordelijkheid van twee kanten dus. Deze gedragscode is gebaseerd op de conventies van de VN’s International Labour Organisation (ILO) en de VN’s Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het document verzekert de naleving van fundamentele ethische principes, die in de kledingindustrie nogal eens onder druk staan: geen kinderarbeid, naleving van wettelijke arbeidstijden en minimum loon, vrijheid van vereniging en een veilige en gezonde werkomgeving.

ONS AUDIT PROGRAMMA

Inkoop uit verschillende landen brengt verschillende risico’s met zich mee. Sommigen ernstiger en waarschijnlijker dan anderen. Externe sociale standaarden helpen bij het controleren van de naleving van de gedragscode, het beoordelen van bedrijfspraktijken en bij het in kaart brengen van de risico’s. De fabrieken waarmee wij werken zijn ge-audit volgens de sociale standaarden van amfori BSCI, Sedex of SA8000.

Daarnaast bezoeken wij de fabrieken ook zelf en doen wij jaarlijks interne full & follow-up audits bij onze leveranciers. Zo krijgen we meer grip op de risico’s en omstandigheden in onze keten en kunnen we beter ondersteunen bij eventuele verbeteringspunten. We zijn gestart met de fabrieken in Pakistan. Zo hebben we in Pakistan bij 7 fabrieken in 2022 43 verbeterpunten aangepakt (finale compliance rate was 98,8%). Bij 1 fabriek heeft geen follow-up meer plaatsgevonden, vandaar dat het geen 100% is. 

VEILIGHEID VAN FABRIEKSMEDEWERKERS

Onze leveranciers worden geëvalueerd en geïnstrueerd door middel van trainingen welke verbeteringen nodig zijn. Met het oog op de gezondheid en veiligheid van de werknemers is het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) essentieel. Onze lokale CR-vertegenwoordiger in Pakistan geeft training over welke PPE’s nodig zijn, hoe je deze moet dragen en nog belangrijker, wat de risico’s kunnen zijn van het níet dragen ervan.

Vrijheid van Vereniging

Vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor werknemers. In sommige landen zijn vakbondsactiviteiten echter illegaal, zoals China. In Pakistan, ons hoofdproductieland, kunnen wij wel bijdragen aan de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling. In September 2020 hebben we ons aangesloten bij een project voor vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen (AMPLIFY), opgezet door FNV Mondiaal en CNV Internationaal. Het doel van het project is om fabrieksarbeiders de kans te geven zich te organiseren en collectieve onderhandelingen op gang te brengen. Door deel te nemen aan dit project moedigen wij onze zakenpartners aan om werknemersparticipatie en werknemersbetrokkenheid bij de besluitvormingsprocessen te stimuleren.

Eerlijke lonen

We hebben WageIndicator gevraagd om een leefbaar loon-benchmark voor ons te ontwikkelen, gespecificeerd voor de regio in Pakistan waarin twee van onze belangrijkste en grootste leveranciers zijn gevestigd. Een leefbaar loon is een loon dat de kosten dekt voor voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en medische zorg voor een gezin, plus iets extra’s om te sparen of te gebruiken voor onvoorziene omstandigheden. Met deze gegevens kunnen we de loonkloof tussen het betaalde loon en het leefbare loon vaststellen. De volgende stap in dit proces is in gesprek gaan met het fabrieksmanagement van beide fabrieken. Dit gesprek zal plaatsvinden op het eerste moment dat we weer naar Pakistan gaan (gepland: 2023).

TRANSPARANTIE & DIERENWELZIJN

Goosecraft gebruikt geen leer van exotische of bedreigde dieren, noch gebruiken we echt bont. Het leer dat in onze kleding wordt gebruikt, is een bijproduct van de wereldwijde vleesindustrie. Er worden geen dieren speciaal geslacht voor hun huid. Wij vinden het erg belangrijk dat onze klanten dit weten. Er zijn veel misvattingen ontstaan over de herkomst van leer. 

Omdat het leer dat wordt gebruikt voor de leerindustrie afkomstig is uit de (internationale) vleesindustrie, is traceerbaarheid helaas een groot risico in de leerketen. Goosecraft probeert zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over het leer gebruikt voor onze producten, zoals uit welke leerlooierijen de huiden afkomstig zijn en het land van herkomst van het leer. De informatie tot aan deze laatst genoemde stap bezitten wij, maar helaas is het nog niet realiseerbaar om de huiden helemaal terug te leiden naar het slachthuis. We werken samen met onze leveranciers en externe stakeholders om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de traceerbaarheid van de huiden die in onze producten worden gebruikt. 

We dringen er bij onze leveranciers op aan om ons dierenwelzijnsbeleid te volgen. Dit beleid is beschreven in de Code of Conduct en verplicht leveranciers de vijf vrijheden van de Farm Animal Welfare Council (FAWC) te volgen:

 

  • vrij van dorst, honger en ondervoeding
  • vrij van fysiek en thermaal ongerief
  • vrij van pijn, verwonding en ziektes
  • vrij van angst en chronische stress en
  • vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.
  •  

    Ook streven wij met Goosecraft naar een Leather Working Group certificering voor de leerlooierijen. De Leather Working Group (LWG) erkent het belang van transparantie en traceerbaarheid binnen de keten. Traceerbaarheid en transparantie in de keten wordt door LWG op verschillende manieren meegenomen in de audit, zoals bijvoorbeeld door het beoordelen van de materiaal inkoop van schakels dieper in de keten. Goosecraft is een trots lid van LWG en steunt hiermee wereldwijde verantwoorde leerproductie.